Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze

Nabór na podleśniczego

Nadleśnictwo Poddębice ogłasza nabór na wolne stanowisko podleśniczego.

W związku z wpłynięciem zapytania nadleśnictwo zamieszcza je wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

„W odpowiedzi na ogłoszenie chciałbym zapytać czy Nadleśnictwo gwarantuje mieszkanie dla podleśniczego? „

Odpowiedź:

„W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania dla podleśniczego”.

 

8.08.19: Pytanie:

W związku z pojawieniem się nowej oferty pracy na Państwa stronie chciałbym się dowiedzieć czy kserokopie dokumentów obligatoryjnych i dodatkowych mają być opatrzone sformułowaniem "za zgodność z oryginałem" lub parafką czy też czytelnym podpisem? 

 

Informujemy, że nabór na stanowisko został zakończony. 

Odpowiedź:

Zgodnie z Działem VI pkt 3 Ogłoszenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Poddębice  wraz z ofertą zatrudnienia należy m.in. złożyć „Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe”. Nie wymagamy, aby powyższe kserokopie dokumentów były opatrzone informacją „za zgodność z oryginałem” lub „parafą”.

Jednakże, przy rozmowie kwalifikacyjnej będą potrzebne do wglądu oryginały ww. dokumentów.

 

12.08.19

Zapytanie: W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko podleśniczego proszę o udzielenie informacji na temat miejsca pracy- czy jest to konkretne leśnictwo, czy tzw. podleśniczy rotacyjny?

Odpowiedź:    

Ponieważ w Nadleśnictwie Poddębice istnieją zarówno stanowiska podleśniczego przypisane do jednego leśnictwa jak i podleśniczych rotacyjnych Nadleśnictwo odpowiada, że decyzja o zatrudnieniu w danym leśnictwie zapadnie po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. Na jej wpływ będzie miało szeroko pojęte dobro pracownika tj. miejsce zamieszkania, odległość dojazdu, możliwość wynajęcia mieszkania.