Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Siedziba Nadleśnictwa Poddębice znajduje się w Poddębicach przy ul. Targowej 3.

Terytorium Nadleśnictwa podzielone jest na trzy obręby leśne: Poddębice, Bogdańce i Sieradz.
W skład Nadleśnictwa Poddębice wchodzi 13 leśnictw oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny nr 67:

  • w obrębie Bogdańce: Mianów, Zygry, Jamno, Szadek, Wilamów,
  • w obrębie Poddębice: Sworawa, Napoleonów, Niemysłów, Księże Młyny, Biernacice, OHZ nr 67,
  • w obrębie Sieradz: Rożdżały, Kamionacz, Reduchów.

Na terenie leśnictwa Biernacice w miejscowości Gostków znajduje się szkółka leśna.

Regulamin i schemat organizacyjny znajduje się na stronie BIP