Wydawca treści Wydawca treści

Rejestr danych osobowych

Nadleśnictwo Poddębice informuje, że miejscem prowadzenia Rejestru zbioru danych osobowych jest siedziba Nadleśnictwa Poddębice, Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice, pok. nr 14. 

Osobą prowadzącą powyższy Rejestr jest Marzena Świątczak, Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 

Telefon kontaktowy: (43) 678 44 69. 

Sposób udostępniania: dane podlegają udostępnieniu zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji i rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719). 

Materiały do pobrania